Αυτοκίνητο:

Το αυτοκίνητο μας είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και απαραίτητο εργαλείο για τις καθημερινές μας ιδιωτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές μας.

Η ασφάλισή του είναι υποχρεωτική ως προς την Αστική Ευθύνη προς τρίτους ( Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές ).
Τα βασικά χαρακτηριστικά για την τιμολόγηση είναι η ηλικία του οδηγού, το μοντέλο του αυτοκινήτου και η διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη.

Σκοπός μας:το περιουσιακό σας στοιχείο να είναι εξασφαλισμένο και εσείς το ίδιο. 

Διεύθυνση:Φίλωνος 33 Πειραιάς 18531
Τηλέφωνο:210 4170251-210 4175009

 

FAX:210 4134566
E-mail:info@sifnaki.gr